Crea el teu compte

Dades d'accés
El teu correu electrònic serà el teu nom d'usuari.
Dades personals
Experiència professional i preferències
En quin àmbit t'agradaria treballar?
Horari preferit
Autoritzo la difusió de les meves dades a les empreses registrades en aquesta aplicació. Si no autoritzes només podran veure les teves dades les empreses a les quals presentis candidatura.

Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal recollides en aquest formulari, tal com es descriu en la següent taula:

Informació de protecció de dades
Responsable del tractament
Universitat Politècnica de Catalunya
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
organitzacio.docent.foot(@)upc.edu
Dades de contacte del delegat de protecció de dades Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del tractament
F09.3 Prestar serveis de formació contínua i orientació i inserció laboral als alumni i a la comunitat universitària. Borsa de treball FOOT Laboral.
Legitimació
Consentiment de l’interessat. Aquest consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.
Destinataris
Amb el vostre consentiment explícit, les seves dades de contacte, a l'entitat o institució que estigui interessada en el vostre perfil professional.
Drets de les persones Pot sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.
Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat